آگوست 12, 2019

اردوهای تابستانه(منطقه خرج سوادکوه)

  اردوهای تابستانه نمازگزاران و اعضای کانون و پایگاه بسیج مسجد امیرالمومنین (منطقه خرج سوادکوه)  
آگوست 12, 2019

اردوهای تابستانه(چای باغ شیرگاه)

اردوهای تابستانه نمازگزاران و اعضای کانون و پایگاه بسیج مسجد امیرالمومنین (منطقه چای باغ شیرگاه)