نوامبر 25, 2018

من کتابخوانم – ۴ مرداد ۱۳۹۷

  بسم الله الرحمن الرحیم گزارش تصویری برگزاری جشنواره و مسابقه من کتابخوانم ۴ مرداد ۱۳۹۷ پارک ولی عصر عج قائم شهر کانون فرهنگی و هنری […]
نوامبر 25, 2018

من کتابخوانم – ۵ مرداد ۱۳۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش تصویری برگزاری جشنواره و مسابقه من کتابخوانم ۵ مرداد ۱۳۹۷ پارک ولی عصر عج قائم شهر کانون فرهنگی و هنری اخلاص […]
نوامبر 25, 2018

من کتابخوانم – ۱۱ مرداد ۱۳۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش تصویری برگزاری جشنواره و مسابقه من کتابخوانم ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ پارک ولی عصر عج قائم شهر کانون فرهنگی و هنری اخلاص […]
نوامبر 25, 2018

من کتابخوانم – ۱۲ مرداد ۱۳۹۷

– بسم الله الرحمن الرحیم گزارش تصویری برگزاری جشنواره و مسابقه من کتابخوانم ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ پارک ولی عصر عج قائم شهر کانون فرهنگی و هنری […]
نوامبر 25, 2018

من کتابخوانم – ۲۲ مرداد ۱۳۹۷

– بسم الله الرحمن الرحیم گزارش تصویری برگزاری جشنواره و مسابقه من کتابخوانم ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ مسجد امیرالمومنین علیه السلام خ شهید محمد بلباسی کانون فرهنگی […]
نوامبر 25, 2018

من کتابخوانم – ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

– بسم الله الرحمن الرحیم گزارش تصویری برگزاری جشنواره و مسابقه من کتابخوانم ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ مسجد امیرالمومنین علیه السلام خ شهید محمد بلباسی کانون فرهنگی […]
نوامبر 25, 2018

من کتابخوانم – ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

– بسم الله الرحمن الرحیم گزارش تصویری برگزاری جشنواره و مسابقه من کتابخوانم ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ مسجد امام موسی بن جعفر علیه السلام خ ایثارگران کانون […]
نوامبر 25, 2018

اختتامیه آسمانی ها و من کتابخوانم ۹۷

– بسم الله الرحمن الرحیم روز دوشنبه مورخ تاریخ ۱۲ شهریورماه ۱۳۹۷ ه.ش از ساعت ۱۷:۰۰  {اختتامیه طرح اوقات فراغت بچه های مسجد – آسمانی ها […]